REFERANSER
"Både innhold og form i Britt Maris kurs er meget gode. Jeg anbefaler henne både som samarbeidspartner og kunnskapsformidler."

Mariann Skaug, SI
REFERANSER
"Jeg har god erfaring med å henvise mine pasienter videre til oppmerksomhetstrening hos Nysikt. Dette gjelder spesielt mennesker med stresslidelser, men jeg anbefaler kursene like mye til alle som opplever at de har en hektisk hverdag, og som gjennom kursene får verktøy til å forebygge stress."

Nina Skogseth, Naprapat
REFERANSER
"Britt Mari Åkenes er en inspirerende og dyktig kursleder. Jeg anbefaler mindfulness og Britt Mari til private og andre bedrifter."

Leni Bang,
Helse & Sikkerhet BA
REFERANSER
"Pasientene har blant annet fått bedre innsikt i hvordan de selv kan redusere muskelspenninger i kroppen gjennom puste- og avspenningsøvelser som de lærte seg på kurset."

Jan Danielsen, Manuell terapeut
REFERANSER
"Britt Mari er en dyktig og inspirerende formidler av sine metoder til ansatte. Metoder/verktøy som benyttes gir en bevisstgjøring på egen helse og hvordan disse metoder kan benyttes i så vel arbeidsliv som privatliv."

Liv Liland, Seksjonsleder NRK Lisensavdelingen

Anbefalt litteratur

Innføringsbøker på norsk

Andries Kroese: ”Stress: Meditasjon, yoga, avspenningsteknikker” (Aschehoug, 2003). Kardiologen Andries Kroese er en pionèr i formidlingen av oppmerksomt nærvær i Skandinavia. Denne boken gir en innføring i oppmerksomhetsmeditasjon og yoga som metode for stressmestring. Det følger også med en CD med instruksjoner som kan gjøre det letter å komme i gang med øvelser på egen hånd.

Andries Kroese: «Oppnå mer med mindre stress» . (Hegnar Media, 2005) Skrevet av Overlege i hjerte- og karkirurgi, professor dr. Med Andries Kroese. Bok og ny cd. (Denne cd inngår i nysikts oppmerksomhetstrening/mindfulness kurs).

Rebekka Egeland: ”Lev livet nå – Mindfulness i hverdagen” (Pantagruel forlag, 2009). En introduksjon til hvordan man kan bruke oppmerksomt nærvær i hverdagen. Mindfulness er kunsten å være tilstede i øyeblikket, og bygger på en gammel buddhistisk tradisjon blandet med vestlige ideer. Forfatteren demonstrerer her øvelser og praktiske handlinger som kan hjelpe oss til å ta kloke valg og skape ro og harmoni i hverdagen.

Jon Kabat-Zinn: ”Akkurat nå. Bevisst tilstedeværelse i hverdagen” (Arneberg forlag, 2009). En god innføring i ”mindfulness”-øvelser, med vekt på mestring av hverdagsstress gjennom romslig og aksepterende oppmerksomhet på det som skjer i øyeblikekt. Det er også laget gode instruksjons- CD’er til Kabat-Zinns bøker (NB: på engelsk), som kan kjøpes på www.mindfulnesstapes.com

Michael de Vibe og Ragnar Karem: ”Nå. Tilstedeværelse i hverdagen” (Karem/De Vibe, 2007). Denne boken tar for seg oppmerksomhetstrening/mindfulness og stresshåndtering, og inneholder enkle øvelser for å berike og være mer tilstede i ditt eget liv. Øvelsene, som er ledsaget av dikt, tar utgangspunkt i dagligdagse situasjoner, og kan derfor praktiseres som en del av hverdagen.

Jon Kabat-Zinn, Mark G. Williams, John D. Teasdale og Zindel V. Segal: ”Mindfulness. En vei ut av depresjon og nedstemthet” (Oslo: Arneberg forlag, 2010). Her beskrives en tilnærming til å hindre tilbakefall ved depresjon som kombinerer trening på oppmerksomt nærvær med elementer fra kognitiv terapi. Forskning har vist at metoden har svært god effekt i behandling av nedstemthet og depresjon, og ikke minst motvirker den tilbakevendende depresjoner. Boken er utformet med særlig fokus på håndtering av depressive plager, men er nyttig som generell beskrivelse av hvordan oppmerksomt nærvær kan hjelpe en til å møte alle typer utfordrende opplevelser på en mer konstruktiv måte.

For tips til cd (norsk, svensk, engelsk) med oppmeksomhetsøvelser og info kontakt nysikt ved Britt Mari Åkenes.