REFERANSER
"Britt Mari er en dyktig og inspirerende formidler av sine metoder til ansatte. Metoder/verktøy som benyttes gir en bevisstgjøring på egen helse og hvordan disse metoder kan benyttes i så vel arbeidsliv som privatliv."

Liv Liland, Seksjonsleder NRK Lisensavdelingen
REFERANSER
"Pasientene har blant annet fått bedre innsikt i hvordan de selv kan redusere muskelspenninger i kroppen gjennom puste- og avspenningsøvelser som de lærte seg på kurset."

Jan Danielsen, Manuell terapeut
REFERANSER
"Jeg har god erfaring med å henvise mine pasienter videre til oppmerksomhetstrening hos Nysikt. Dette gjelder spesielt mennesker med stresslidelser, men jeg anbefaler kursene like mye til alle som opplever at de har en hektisk hverdag, og som gjennom kursene får verktøy til å forebygge stress."

Nina Skogseth, Naprapat
REFERANSER
"Både innhold og form i Britt Maris kurs er meget gode. Jeg anbefaler henne både som samarbeidspartner og kunnskapsformidler."

Mariann Skaug, SI
REFERANSER
"Britt Mari Åkenes er en inspirerende og dyktig kursleder. Jeg anbefaler mindfulness og Britt Mari til private og andre bedrifter."

Leni Bang,
Helse & Sikkerhet BA

Privat

Nysikt tilbyr kurs til privatpersoner i oppmerksomhetstrening / mindfulness, medisinsk yoga mot stress og utbrenthet, livsstyrketreningskurs (kan tilbys i løpet av 2012), og individuelle samtaler for å lære stressmestring/oppmerksomhetstrening.

Ønsker du en enkeltsamtale, noen få timers kurs, eller en kursrekke og oppfølging over tid – jeg tar utgangspunkt i dine ønsker og behov.

Ta kontakt for informasjon og pristilbud.

Nysikt holder kurs i oppmerksomhetstrening (OT) / mindfulness flere plasser i Mo i Rana, blant annet på Spenst treningssenter. Du trenger ikke være medlem for å delta.
Påmelding er nødvendig til alle kurs.

Metoden er velegnet både for arbeidsgivere som ønsker å fokusere på helsefremmende tiltak på arbeidsplassen og enkeltpersoner som ønsker økt mestring av hverdagens stress og utfordringer.

“Hva vi tenker og gjør er begrenset av vår oppmerksomhet, og fordi vi ikke legger merke til det vi ikke legger merke til, er det lite vi kan gjøre for å endre oss, før vi begynner å legge merke til hvordan vår uoppmerksomhet former våre tanker og hadlinger.”   R.D. Laing.

Oppmerksomhetstrening (OT) /mindfulness kurset gir deg:

  • Konkrete og effektive metoder/teknikker for å håndtere arbeids- og hverdagslivets stress og utfordringer.
  • Konkrete praktiske teknikker for avspenning og påfyll av energi.
  • Hvordan bevare konsentrasjon, tilstedeværelse og effektivitet tross travelhet.
  • Bevisstgjøring av egne adferds- og handlingsmønstre (økt selvinnsikt) og hvordan disse kan være med på å fremme eller hemme helse, adferd, og utvikling.
  • Bevisstgjøring av tilstedeværelsens betydning i kommunikasjon og relasjoner.
  • Fokus på det du kan gjøre noe med nå – forebygg de stressende tankene.
  • Økt oppmerksomhet på hvordan du reagerer i pressede situasjoner – valget er ditt

Oppmerksomhetstrening (OT) / Mindfulness

OT /mindfulness er en effektiv metode for å forebygge og behandle stressrelaterte tilstander/plager. Effekten av metoden er vitenskapelig dokumentert hos diverse pasient- og yrkesgrupper.

Metoden har vært brukt i flere år både innen den private og offentlige helsesektor, bl.a i USA (siden 1979), Tyskland, England, Danmark og Sverige.

I Norge er OT /mindfulness blant annet brukt i toppidrettsmiljøet, lederutvikling og innen ulike helsetilbud for pasienter (f.eks. ved muskel – og skjelettlidelser, smerter, hjerte – og karsykdommer, kreft, angst, depresjon  m.m.).

OT /mindfulness er også tatt inn i Lege – og psykologistudiet, og i høgskoleutdanning.

Arbeidslivet er preget av høyt press, resultatkrav, effektivisering og endringer. Hverdagen fylles med aktiviteter og gjøremål, og gir lite rom for hvile.

Ofte er ikke den fysiske tilretteleggingen nok, det er i hodet stresset sitter og påvirker kropp (muskelspenninger, mage, hjerte, blodtrykk og kolestrol m.m.)
og sjel (overtenking/tankespinn, dårlig søvn, uro, angst).

OT /mindfulness gir deg mulighet til å bli kjent med enkle praktiske øvelser og teknikker som du selv kan gjøre deg nytte av, og bruke aktivt i egen hverdag for å forebygge og avhjelpe stressrelaterte plager.

God selvledelse, avspenning og stressmestring sies å være ”den glemte medisinen” og er noe den enkelte kan ha stort utbytte av når studier viser at 50-70% av alle primærlegebesøk først og fremst skyldes stress (Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenesten, GRUK, 2008).

Immunforsvaret øker etter 8 ukers kurs i OT/mindfulness!

Litt forskning på OT/mindfulness:
Nyere studier viser at jevnlig trening på oppmerksomt nærvær fører til endringer i hjernens struktur og funksjon. Dr. Sara Lazar ved Harvard fant sammen med andre forskere i 2005 økt tetthet av nervevev i områder av hjernebarken som er involvert i oppmerksomhet, kroppsbevissthet og informasjonsbearbeiding hos mennesker som driver med utstrakt meditasjon.

Videre er det vist at arbeidshukommelse og konsentrasjon styrkes som en følge av nærværstrening, det samme gjør evne til å regulere stress og negative følelser (Amishi P. Jha, Jason Krompinger & Michael J. Baime, 2007: Yi-Yuan Tang m.fl., 2007: Britta Hlzel m.fl., 2009).

En studie fra 2003 fant i tillegg styrket immunrespons etter åtte ukers trening i oppmerksomt nærvær.

Kort om forskning, klikk her.

Mindfulness / oppmerksomhetstrening kan styrke deg slik at du blir bedre i stand til å gjøre gode valg for deg i ditt liv!