REFERANSER
"Britt Mari Åkenes er en inspirerende og dyktig kursleder. Jeg anbefaler mindfulness og Britt Mari til private og andre bedrifter."

Leni Bang,
Helse & Sikkerhet BA
REFERANSER
"Pasientene har blant annet fått bedre innsikt i hvordan de selv kan redusere muskelspenninger i kroppen gjennom puste- og avspenningsøvelser som de lærte seg på kurset."

Jan Danielsen, Manuell terapeut
REFERANSER
"Både innhold og form i Britt Maris kurs er meget gode. Jeg anbefaler henne både som samarbeidspartner og kunnskapsformidler."

Mariann Skaug, SI
REFERANSER
"Britt Mari er en dyktig og inspirerende formidler av sine metoder til ansatte. Metoder/verktøy som benyttes gir en bevisstgjøring på egen helse og hvordan disse metoder kan benyttes i så vel arbeidsliv som privatliv."

Liv Liland, Seksjonsleder NRK Lisensavdelingen
REFERANSER
"Jeg har god erfaring med å henvise mine pasienter videre til oppmerksomhetstrening hos Nysikt. Dette gjelder spesielt mennesker med stresslidelser, men jeg anbefaler kursene like mye til alle som opplever at de har en hektisk hverdag, og som gjennom kursene får verktøy til å forebygge stress."

Nina Skogseth, Naprapat

Hva er mindfulness?

Mindfulness” eller oppmerksomt nærvær som det ofte blir oversatt til på norsk, er en bestemt form for oppmerksomhet. Det handler om å være helt og fullt oppmerksom på det som skjer i øyeblikket –med en vennlig og aksepterende holdning.

Mindfulness handler om å trene sinnet til å være tilstede her og nå, uten å bli styrt av tanker om fortid eller fremtid. Ved å trene sinnet på denne måten blir du i stand til å observere dine tanker og følelser snarere enn å bli styrt av dem. Alle har evne til å være bevisst og oppmerksom på det som foregår her og nå, både i ens indre liv og i omgivelsene. Men ofte blir vi forhindret fra å være til stede i øyeblikket, fordi vi er oppslukt av ytre aktiviteter eller tankene våre. Vi er oftest i en målrettet “handlingstilstand” hvor vi gjerne kjører på ”autopilot”. Det fører til at vi har lite kontroll over våre handlingsmønster og ikke har tid til å ta inn inntrykk fra omgivelsene eller kjenne etter hvordan en egentlig har det.

 Å trene sinnet til å være tilstede her og nå innebærer mange fordeler. Det er svært stressreduserende, fører til økt konsentrasjon og prestasjon, og gjør det lettere å nå inn til ditt kreative potensiale.

Dette øyeblikket er alt vi har for å oppfatte, lære, vokse og endre oss.

 “Hva vi tenker og gjør er begrenset av vår oppmerksomhet, og fordi vi ikke legger merke til det vi ikke legger merke til, er det lite vi kan gjøre for å endre oss, før vi begynner å legge merke til hvordan vår uoppmerksomhet former våre tanker og hadlinger.”  R.D. Laing.

Mindfulness /oppmerksomt nærvær, og øvelser som fremmer dette, har vist seg å ha stressreduserende effekt og påvirker helsen vår positivt. (Se eventuelt forskning på nettsiden).

 

 

 

 

 

 

 

 
 Foto:
 Kenneth Solfjeld.
 Fra Tomma, med
 utsikt mot Lovund.