REFERANSER
"Pasientene har blant annet fått bedre innsikt i hvordan de selv kan redusere muskelspenninger i kroppen gjennom puste- og avspenningsøvelser som de lærte seg på kurset."

Jan Danielsen, Manuell terapeut
REFERANSER
"Jeg har god erfaring med å henvise mine pasienter videre til oppmerksomhetstrening hos Nysikt. Dette gjelder spesielt mennesker med stresslidelser, men jeg anbefaler kursene like mye til alle som opplever at de har en hektisk hverdag, og som gjennom kursene får verktøy til å forebygge stress."

Nina Skogseth, Naprapat
REFERANSER
"Både innhold og form i Britt Maris kurs er meget gode. Jeg anbefaler henne både som samarbeidspartner og kunnskapsformidler."

Mariann Skaug, SI
REFERANSER
"Britt Mari Åkenes er en inspirerende og dyktig kursleder. Jeg anbefaler mindfulness og Britt Mari til private og andre bedrifter."

Leni Bang,
Helse & Sikkerhet BA
REFERANSER
"Britt Mari er en dyktig og inspirerende formidler av sine metoder til ansatte. Metoder/verktøy som benyttes gir en bevisstgjøring på egen helse og hvordan disse metoder kan benyttes i så vel arbeidsliv som privatliv."

Liv Liland, Seksjonsleder NRK Lisensavdelingen

Hvordan trene oppmerksomheten?

Mindfulness kan trenes gjennom oppmerksomhetstrening (mindfulness training), og det handler om å utvikle evnen til å være fullt tilstede i det vi opplever og det vi gjør, her og nå.

Vi kan treneoppmerksomheten og  oppmerksomt nærvær gjennom økt bevissthet i løpet av hverdagens mange gjøremål, eller til avsatt tid ved hjelp av enkle oppmerksomhets – og avspenningsøvelser som alle har helsefremmende og stressreduserende effekt.

Gjennom teori og praktiske øvelser lærer du teknikker for avspenning og hvile, øvelser som fremmer økt overskudd og konsentrasjon, konkrete verktøy for overtenking og tankespinn, hvordan mestre stress, økte tilstedeværelse her og nå,  m.m.

I oppmerksomhetstrening lærer vi også å være bevisst på våre automatiske reaksjonsmønstre som ofte styrer våre tanker og handlinger. Ved hjelp av enkle teknikker lærer vi å holde balansen og roen selv i utfordrende situasjoner, og lærer å reagere mer bevisst og hensiktsmessig ved f.eks. utfordringer, stress, konflikter –  istedenfor å reagere i affekt……
Evnen til å takle små og store utfordringer med mindre stress gir økt livskvalitet, mestring og indre frihet.

Når du har lært deg øvelsene kan du anvende dem når du har behov for det i hverdagen – hvor du vil, og når du vil!

Sentralt i øvelsene er at man øver seg på å ha en nøytral aksepterende holdning til det man opplever, kjenner og tenker. Nøytral aksepterende oppmerksomhet kalles på engelsk «mindfulness». Mindfulness vil si å være her og nå med et åpent sinn.

 Vitenskapelig forskning av mindfulness trening / oppmerksomhetstrening viser:

* Mindre stress
* Økt livsglede
* Økt konsentrasjon og oppmerksomhet
* Bedre søvnkvalitet
* Lavere blodtrykk
* Sterkere immunforsvar
* Lavere hjerterytme
* Økt empati og vennlighet
* Mindre emosjonelle problemer
* For mer dokumentasjon, se “Forskning” på nettsiden.

Foto:
Trude Leirvik