REFERANSER
"Pasientene har blant annet fått bedre innsikt i hvordan de selv kan redusere muskelspenninger i kroppen gjennom puste- og avspenningsøvelser som de lærte seg på kurset."

Jan Danielsen, Manuell terapeut
REFERANSER
"Både innhold og form i Britt Maris kurs er meget gode. Jeg anbefaler henne både som samarbeidspartner og kunnskapsformidler."

Mariann Skaug, SI
REFERANSER
"Britt Mari er en dyktig og inspirerende formidler av sine metoder til ansatte. Metoder/verktøy som benyttes gir en bevisstgjøring på egen helse og hvordan disse metoder kan benyttes i så vel arbeidsliv som privatliv."

Liv Liland, Seksjonsleder NRK Lisensavdelingen
REFERANSER
"Jeg har god erfaring med å henvise mine pasienter videre til oppmerksomhetstrening hos Nysikt. Dette gjelder spesielt mennesker med stresslidelser, men jeg anbefaler kursene like mye til alle som opplever at de har en hektisk hverdag, og som gjennom kursene får verktøy til å forebygge stress."

Nina Skogseth, Naprapat
REFERANSER
"Britt Mari Åkenes er en inspirerende og dyktig kursleder. Jeg anbefaler mindfulness og Britt Mari til private og andre bedrifter."

Leni Bang,
Helse & Sikkerhet BA

Livsstyrketrening

Dette kurset vil ikke være å tilby ennå, men ta gjerne kontakt for å melde interesse.
Livsstyrketrening er et helsefremmende lærings- og mestringsprogram for økt selvforståelse.
Mål: Bedre helse, økt livsmot og mestring.

Hvordan:

Gjennom ulike læremetoder jobber vi med bevisstgjøring av :

 • Tanker, følelser og kropp
 • Vaner og mønstre i hverdagen
 • Dine ressurser og muligheter

Kurset omhandler ulike livstema som:

 • Hvis kroppen kunne snakke
 • Hvem er jeg?
 • Hva trenger jeg (om å sette egne grenser)?
 • Glede, dårlig samvittighet, sinne
 • Hva er mine sterke og svake sider?
 • Verdier – hva er viktig for meg?
 • Ressurser, muligheter, valg
 • Avslutning – veien videre

På denne måten kan du:

– bearbeide tanker og følelser
– minke den tunge delen av “livsbagasjen”
– frigjøre ny energi
– muliggjøre nye valg av handlinger
– oppdage mer av deg selv
– virkeliggjøre mer av dine ressurser og muligheter

Du vil også lære ulike oppmerksomhets- og avspenningsøvelser.

Treningsperspektivet blir ivaretatt ved hjemmeoppgaver knyttet til tema vi har arbeidet med.

Hva tilbyr jeg?

Kurs i livsstyrketrening i grupper på maks 12 personer som møtes ca annenhver uke, 10-12 ganger a`  4 timer.
Det er 2 kursansvarlige/livsstyrketrenere.

Kurset er ikke aktuelt hvis behovet er psykiatrisk behandling

Bakgrunn:

Livsstyrketreningsprogrammet er basert på et medisinsk og pedagogisk doktorgradsarbeid av lege/spesialist i arbeidsmedisin L. Haugli og sykepleier/veiledningspedagog E. Steen: “Kroniske muskel/skjelettsmerter og selvforståelse- utvikling av en læringsmodell som vektlegger kroppen som meningsbærer.” Det utdanningsvitenskapelige fakultet. UIO Oslo 2001.

Forskningsarbeidet viser reduserte smerter, bedre smertemestring, økt livskvalitet, lavere sykefravær, lavere bruk av helsetjenester og færre på attføring/uføretrygd rett etter og ett år etter endt kurs.

Deltagernes erfaringer tydet på økt bevisstgjøring i forhold til sammenheng mellom tanker, følelser, kropp og hvordan de lever livet sitt. Skifte av fokus fra diagnose til egne ressurser og muligheter. Det å selv finne fram til hva de trenger framfor å lytte til andres råd var sentralt. Gruppa ble beskrevet som et rom for fellesskap, utforsking og aksept av seg selv og andre; et sted hvor det å bli sett, trodd og tatt på alvor var sentralt.

Uttalelser fra kursdeltagere:

Jeg har vokst på dette og sett at det fungerer i hverdagen”
“Det er verdifullt å være i gruppe”
“Jeg har lært å sette pris på meg selv og mine verdier”
“Jeg kaver ikke så mye for å være flink”
” Dette skulle jeg som sykmeldt gjerne hatt tilbud om før”
“Det er akkurat som jeg er mye mer bevisst nå – på alt…., og jeg vet hva jeg vil”

Metoden er velegnet både for arbeidsgivere som ønsker å fokusere på helsefremmende tiltak på arbeidsplassen og enkeltpersoner som ønsker bedre takling av hverdagens utfordringer.

Livsstyrketrening kan styrke deg slik at du blir bedre i stand til å gjøre gode valg for deg i ditt liv!