REFERANSER
"Jeg har god erfaring med å henvise mine pasienter videre til oppmerksomhetstrening hos Nysikt. Dette gjelder spesielt mennesker med stresslidelser, men jeg anbefaler kursene like mye til alle som opplever at de har en hektisk hverdag, og som gjennom kursene får verktøy til å forebygge stress."

Nina Skogseth, Naprapat
REFERANSER
"Både innhold og form i Britt Maris kurs er meget gode. Jeg anbefaler henne både som samarbeidspartner og kunnskapsformidler."

Mariann Skaug, SI
REFERANSER
"Britt Mari Åkenes er en inspirerende og dyktig kursleder. Jeg anbefaler mindfulness og Britt Mari til private og andre bedrifter."

Leni Bang,
Helse & Sikkerhet BA
REFERANSER
"Britt Mari er en dyktig og inspirerende formidler av sine metoder til ansatte. Metoder/verktøy som benyttes gir en bevisstgjøring på egen helse og hvordan disse metoder kan benyttes i så vel arbeidsliv som privatliv."

Liv Liland, Seksjonsleder NRK Lisensavdelingen
REFERANSER
"Pasientene har blant annet fått bedre innsikt i hvordan de selv kan redusere muskelspenninger i kroppen gjennom puste- og avspenningsøvelser som de lærte seg på kurset."

Jan Danielsen, Manuell terapeut

For bedrifter

Mennesker opplever i større og større grad at hverdagen er stressende. Stress er her definert som opplevelsen av å være stresset, uavhengig av hva årsaken til stresset er. Det negative stresset kommer gjerne av en følelse av å ikke ha kontroll over situasjonen. Studier viser at 50-70% av alle legebesøk først og fremst skyldes stress, og at de fleste medisiner som brukes i vesten gis for problemer direkte forbundet med stress slik som søvnvansker, muskelplager,  magetarmplager, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, angst, depresjon.

 Stadig flere bedrifter ønsker å bidra til at de ansatte får hjelp til å takle egen hverdag. Dette kommer bedriftene selv til gode ved fornøyde medarbeidere som utvikler bedre arbeidshukommelse og konsentrasjonsevne ved å lære seg gode teknikker for å regulere stress (se “forskning”).

Er du bevisst tilstede i kommunikasjonen vil det bringe kvalitet inn i relasjonen, og sjansen for feiltolkninger og misforståelser reduseres betydelig.
Vår vekst og utvikling er avhengig av vår evne å være tilstede. Går vi i våre automatiske vaner og mønstre og styres av disse, blir det mer av det samme.

 

Nysikt skreddersyr kurs og foredrag til deg og din virksomhet.

  • Ønsker du noen få timers kurs, eller en kursrekke og oppfølging over
    tid – jeg tar utgangspunkt i deres behov og muligheter.
  • Jeg tilbyr også enkeltsamtaler for deg som ikke ønsker/har anledning til å delta på kurs.Kurs kan holdes i den enkelte bedrifts lokaler. Hvis ikke dette er mulig/ønskelig, ordner jeg med kurslokale.

Ta kontakt for informasjon og pristilbud.

 
Referanser:

I dag har de fleste en travel hverdag og våre medarbeidere opplevde at kurset gav oss viktig påfyll. Metoden egner seg for absolutt alle, også bedrifter, eller grupper i bedrifter.
Leni Bang, bedriftssykepleier Helse & Sikkerhet BA

Her kommer det flere referanser.

 Vitenskapelig forskning av mindfulness trening / oppmerksomhetstrening viser:

* Mindre stress
* Økt livsglede
* Økt konsentrasjon og oppmerksomhet
* Bedre søvnkvalitet
* Lavere blodtrykk
* Sterkere immunforsvar
* Lavere hjerterytme
* Økt empati og vennlighet
* Mindre emosjonelle problemer
* For mer dokumentasjon, se «Forskning» på nettsiden.

 

 

 

 

 

Mindfulness
Mindfulness er en effektiv metode for å forebygge og behandle stressrelaterte tilstander/plager. Effekten av metoden er vitenskapelig dokumentert hos diverse pasient- og yrkesgrupper.

Metoden har vært brukt i flere år både innen den private og offentlige helsesektor, bl.a i USA (siden 1979), Tyskland, England, Danmark og Sverige.

I Norge er OT /mindfulness blant annet brukt i toppidrettsmiljøet, lederutvikling, og innen ulike helsetilbud for pasienter (f.eks. ved muskel – og skjelettlidelser, smerter, hjerte – og karsykdommer, kreft, angst, depresjon  m.m.).

OT /mindfulness er også tatt inn i Lege – og psykologistudiet, og i høgskoleutdanning.

Arbeidslivet er preget av høyt press, resultatkrav, effektivisering og endringer.
Ofte er ikke den fysiske tilretteleggingen nok, det er i hodet stresset sitter og
påvirker kropp (muskelspenninger, mage, hjerte, blodtrykk og kolestrol m.m),
og sjel (overtenking/tankespinn, dårlig søvn, uro, angst).

OT /mindfulness gir den enkelte arbeidstaker mulighet til å bli kjent med enkle praktiske øvelser og teknikker som de selv kan gjøre seg nytte av, og bruke aktivt i egen hverdag for å forebygge og avhjelpe stressrelaterte plager.

God selvledelse, avspenning og stressmestring sies å være ”den glemte medisinen” og er noe arbeidsgivere og privatpersoner kan ha stort utbytte av når studier viser at 50-70% av alle primærlegebesøk først og fremst skyldes stress (Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenesten, GRUK, 2008).

Oppmerksomhet og bevisst tilstedeværelse har betydning i alle arbeidslivets situasjoner – om det er avgjørelser som skal tas, oppgaver som utføres, i samtaler, relasjoner, eller konflikter – hvor du har oppmerksomheten din har stor betydning for hva du legger merke til (og hva du  ikke legger merke til). Dette vil bl.a påvirke dine beslutninger, og hvordan du takler utfordringer.
Hva du fanger opp, og hva du har fokus på, har betydning for om du lykkes med det du gjør.
Stress og uoppmerksomhet resulterer også ofte i flere feil og dårligere kvalitet.

Immunforsvaret øker etter 8 ukers kurs i OT/mindfulness!

Kort om forskning, klikk her.