REFERANSER
"Britt Mari er en dyktig og inspirerende formidler av sine metoder til ansatte. Metoder/verktøy som benyttes gir en bevisstgjøring på egen helse og hvordan disse metoder kan benyttes i så vel arbeidsliv som privatliv."

Liv Liland, Seksjonsleder NRK Lisensavdelingen
REFERANSER
"Både innhold og form i Britt Maris kurs er meget gode. Jeg anbefaler henne både som samarbeidspartner og kunnskapsformidler."

Mariann Skaug, SI
REFERANSER
"Pasientene har blant annet fått bedre innsikt i hvordan de selv kan redusere muskelspenninger i kroppen gjennom puste- og avspenningsøvelser som de lærte seg på kurset."

Jan Danielsen, Manuell terapeut
REFERANSER
"Britt Mari Åkenes er en inspirerende og dyktig kursleder. Jeg anbefaler mindfulness og Britt Mari til private og andre bedrifter."

Leni Bang,
Helse & Sikkerhet BA
REFERANSER
"Jeg har god erfaring med å henvise mine pasienter videre til oppmerksomhetstrening hos Nysikt. Dette gjelder spesielt mennesker med stresslidelser, men jeg anbefaler kursene like mye til alle som opplever at de har en hektisk hverdag, og som gjennom kursene får verktøy til å forebygge stress."

Nina Skogseth, Naprapat

Kurs i mindfulness og stressmestring

 

Mindfulness kurs:

Klikk her for kursbeskrivelse

For ønske om korte eller lengre kurs og foredrag  – ta kontakt

Mindfulness  (oppmerksomhetstrening) er en veldokumentert og effektiv metode for å redusere stress, mestre utfordringer og øke livskvaliteten. Ved mindfulness og oppmerksomhetstreningen vil du gjennom praktiske øvelser og teori, bli bevisst på hvordan du selv kan forebygge stress og bruke stressenergien mer hensiktsmessig.

Teknikkene du lærer har gjennom forskning vist seg å ha stressreduserende effekter. Mindfulness og oppmerksomhetstreningen er også en bevisstgjøringsprosess der det bl.a. fokuseres på å øke bevisstheten på våre innarbeidede handlings- og adferdsmønstre som enten kan fremme eller hemme helse, utvikling og relasjoner.

Mange av våre problemer, som stress og konflikter, skyldes manglende oppmerksomhet. Når vi er mer opptatt av de neste gjøremål enn å være her og nå, vil både konsentrasjon og hukommelse svekkes. Vi er på ett sted, tankene på et helt annet. Det er vanskelig å være flere steder samtidig, vi føler oss presset og spente, blir kortpustet, distrè og glemmer lett. Lever vi slik over tid kan vi utvikle vedvarende stressreaksjoner og helsemessige plager. I dette kurset har du selv mulighet til å erfare hvordan økt oppmerksomhet kan føre til mindre stress, og dermed bedre helse og økt livskvalitet.

Kursene passer for alle.
Har du alvorlig depresjon, kontakt din lege før du deltar på mindfulness- og stressmestringskurs.

Kursene er ikke noen form for terapi/behandling, og gis som et tillegg til det tradisjonelle helsetilbudet.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Kenneth Solfjeld (utsikt mot Lovund fra Finnvik på Tomma).