REFERANSER
"Jeg har god erfaring med å henvise mine pasienter videre til oppmerksomhetstrening hos Nysikt. Dette gjelder spesielt mennesker med stresslidelser, men jeg anbefaler kursene like mye til alle som opplever at de har en hektisk hverdag, og som gjennom kursene får verktøy til å forebygge stress."

Nina Skogseth, Naprapat
REFERANSER
"Både innhold og form i Britt Maris kurs er meget gode. Jeg anbefaler henne både som samarbeidspartner og kunnskapsformidler."

Mariann Skaug, SI
REFERANSER
"Britt Mari Åkenes er en inspirerende og dyktig kursleder. Jeg anbefaler mindfulness og Britt Mari til private og andre bedrifter."

Leni Bang,
Helse & Sikkerhet BA
REFERANSER
"Pasientene har blant annet fått bedre innsikt i hvordan de selv kan redusere muskelspenninger i kroppen gjennom puste- og avspenningsøvelser som de lærte seg på kurset."

Jan Danielsen, Manuell terapeut
REFERANSER
"Britt Mari er en dyktig og inspirerende formidler av sine metoder til ansatte. Metoder/verktøy som benyttes gir en bevisstgjøring på egen helse og hvordan disse metoder kan benyttes i så vel arbeidsliv som privatliv."

Liv Liland, Seksjonsleder NRK Lisensavdelingen

Om stress

Stress er her definert som: opplevelsen av å være stresset, uavhengig av hva årsaken til stresset er. Det negative stresset kommer gjerne av en følelse av å ikke ha kontroll over situasjonen.

Mindfulness og oppmerksomhetstrening har vært brukt innen ulike helsetilbud når det gjelder stressrelaterte sykdommer. Å trene oppmerksomt nærvær gjennom oppmerksomhetstrening har vist seg å ha stressreduserende effekter, se  “forskning” på nettsiden.

Med enkle mentale og fysiske øvelser kan en gjennom oppmerksomhetstreningen styrke den naturlige evnen alle har til å være her og nå. Denne evnen hadde vi som barn. Og: Oppmerksomheten øker kvaliteten i det vi gjør og opplever. 

Ikke alt stress er negativt. Det er når stressreaksjoner vedvarer og blir mer permanent, at det kan utløse sykdommer og påvirke helsen negativt.

Det er ikke bare det ytre stresset (tidspress, høyt arbeidstempo, omstillinger, konflikter) som skaper problemer for oss.  Overtenking / masete tanker er også viktige  grunner for helseskadelig kronisk negativt stress.

Studier viser at 50-70% av alle legebesøk først og fremst skyldes stress, og at de fleste medisiner som brukes i vesten gis for problemer direkte forbundet med stress slik som søvnvansker, muskelplager,  magetarmplager, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, angst, depresjon, m.fl. (ref. M. de Vibe).

Veiledning og øvelse i oppmerksomt nærvær (mindfulness) kan være en link til å oppdage hva god selvledelse er, og gir mulighet for;
bevisste prioriteringer og valg, planlegging og struktur, konsentrasjon, grensesetting, tankeregulering og impulskontroll, ivaretakelse av god livsrytme via veksling mellom aktivitet og hvile.